Tel: 7676775624 | Mail: info@yellowandred.in

Language: EN KAN

    Follow us :


ದುಡ್ಡು ಪೀಕುವ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು.

Posted Date: 20 Apr, 2018

ದುಡ್ಡು ಪೀಕುವ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಾಗುವವರೆಲ್ಲ ರನ್ನೂ ಇಂದ್ರ-ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಹೊಗಳುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಖವಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣ ಆಗ ಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಗಳುವವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚಲಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂದಿಯೂ ಬರಬಹುದು.

ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ದಾಗ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು, ಹಾಗೆ ಬರೆ ಯುವವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳುಕು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಂದಿಯ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠವೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಬರಬಹುದು.

ಈಗ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ದುಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಗಲು ಏರಿದೆ, ಕಾಸಿ ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹಂಚಿದರೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಗಳುವ ಮಂದಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. (4ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ) 

ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇ  ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗು ವುದಿಲ್ಲ. ಈಚಲಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಯನ್ನು ಕುಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಹೆಂಡ ಕುಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. 

ಈಗದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವರೆಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಇವೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸಹ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯು ತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯ ಮವೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವತ್ರಿ ವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುವ ಸಂದ ರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗು ತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಒಂದೂವರೆಯಷ್ಟು 2ರಷ್ಟು ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯದವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪ-ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆ ಯುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹವೆಲ್ಲವೂ ಅಸಹ್ಯ ವೆನ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ, ಇಲ್ಲದಿ ದ್ದರೆ, ಅದಾವ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಸೆದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಕಳು ಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವೂ ಸಹ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ

ಮಾನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ, ಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆ ಹೊತ್ತವರೇ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದವರು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಿಂಚುವ ಸಲು ವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಾ ಗುತ್ತದೆ.

ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೆಯು ತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯು ತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಂಪು ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಕಪ್ಪ ವಸೂಲಿ ಮಾಡು ವುದೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 5ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ ವರದಿಗಾರ ರಾಗಿದ್ದವರೂ ಸೇರಿ ತಲಾ 50ಸಾವಿರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮ ಗೌರವ ವಿಲ್ಲದವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ.ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡುವುದು. ಯಾರಿಂದಲೋ ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಂಚು ತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೊಂಡು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹವೇ ಅಷ್ಟು ಎಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕಾಗು ತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾದೀತು. ಕೊಟ್ಟವನು ಕೋಡಂಗಿ ಪಡೆದ ವನು ವೀರಭದ್ರ ಎಂದು ಸುಮ್ಮ ನಾಗುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿ ತರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರು ಮೂಲೆ ಕೂಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗೆ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮನುಷ್ಯ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದೀತು? ಇಂತಹ ವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ.

-ಸು.ತ. ರಾಮೇಗೌಡ

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  • ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ/ತಿಳಿಸಿ.

Recent news in karnataka »

ಚರ್ಮ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ
ಚರ್ಮ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ

ಬೆಂಗಳೂರು:ಮೇ/೦೮/೨೦/ಶುಕ್ರವಾರ. ಕೊರೊನಾ (ಕೋವಿಡ್-೧೯) ರ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ

ಕೊರೊನಾ (ಕೋವಿಡ್-೧೯) ದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ೧,೬೧೦ ಕೋಟಿ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಕೊರೊನಾ (ಕೋವಿಡ್-೧೯) ದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ೧,೬೧೦ ಕೋಟಿ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಲಾಕ

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು:ಮೇ/೦೪/೨೦/ಸೋಮವಾರ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಎರಡು

ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಡಾ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ
ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಡಾ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ

ರಾಮನಗರ:ಮೇ/೦೩/೨೦/ಭಾನುವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ೨೦೧೯-೨೦ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಮೃತ ಹನುಮಂತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ೦೫ ಲಕ್ಷ ರೂ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಡಿಕೆ
ಮೃತ ಹನುಮಂತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ೦೫ ಲಕ್ಷ ರೂ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಡಿಕೆ

ಕನಕಪುರ:ಏ/೨೨/೨೦/ಬುಧವಾರ. ನೆನ್ನೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರ ಹನುಮಂತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರ ಬಂಧನ

ನಾಗಮಂಗಲ:೨೨/೨೦/ಬುಧವಾರ. ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರಿನ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಅರೆಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್
ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಅರೆಬೈಲ್ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು:ಏ/೧೯/೨೦/ಭಾನುವಾರ. ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರದ್ದಾಗಲೀ ವೇತನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೊರೊನಾ‌ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌‌ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೊರೊನಾ‌ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌‌ ಮಾಹಿತಿ

ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ೩೫೯ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆ ೦೫:೦೦ ರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ೧೩ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ೮೮ ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆಂದು‌ ಸಚಿವರು ವಿವರ

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು/ರಾಮನಗರ/೦೨/೨೦/ಗುರುವಾರ. ೨೦೧೯/೨೦ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ೭, ೮ ಮತ್ತು ೯ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೇ ಉತ್ತೀರ್

ನಾವೂ ಹೊರಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಡಿ. ಕೊರೊನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ನಾವೂ ಹೊರಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಡಿ. ಕೊರೊನಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ:ಮಾ/೨೬/೨೦/ಗುರುವಾರ.ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಆರ

Top Stories »  


Top ↑