Tel: 7676775624 | Mail: info@yellowandred.in

Language: EN KAN

    Follow us :


ದುಡ್ಡು ಪೀಕುವ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು.

Posted Date: 20 Apr, 2018

ದುಡ್ಡು ಪೀಕುವ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಾಗುವವರೆಲ್ಲ ರನ್ನೂ ಇಂದ್ರ-ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಹೊಗಳುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಖವಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣ ಆಗ ಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಗಳುವವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚಲಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಂದಿಯೂ ಬರಬಹುದು.

ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ದಾಗ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು, ಹಾಗೆ ಬರೆ ಯುವವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳುಕು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಂದಿಯ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠವೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಬರಬಹುದು.

ಈಗ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ದುಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಗಲು ಏರಿದೆ, ಕಾಸಿ ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹಂಚಿದರೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಗಳುವ ಮಂದಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. (4ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ) 

ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇ  ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗು ವುದಿಲ್ಲ. ಈಚಲಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಯನ್ನು ಕುಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಹೆಂಡ ಕುಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. 

ಈಗದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವರೆಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಇವೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಸಹ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯು ತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸದೇ ಹೋದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯ ಮವೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವತ್ರಿ ವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುವ ಸಂದ ರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗು ತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಒಂದೂವರೆಯಷ್ಟು 2ರಷ್ಟು ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಠ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯದವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪ-ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆ ಯುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹವೆಲ್ಲವೂ ಅಸಹ್ಯ ವೆನ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ, ಇಲ್ಲದಿ ದ್ದರೆ, ಅದಾವ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಸೆದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಕಳು ಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವೂ ಸಹ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ

ಮಾನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ, ಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆ ಹೊತ್ತವರೇ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದವರು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಿಂಚುವ ಸಲು ವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಾ ಗುತ್ತದೆ.

ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೆಯು ತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯು ತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಂಪು ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಕಪ್ಪ ವಸೂಲಿ ಮಾಡು ವುದೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ 5ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ ವರದಿಗಾರ ರಾಗಿದ್ದವರೂ ಸೇರಿ ತಲಾ 50ಸಾವಿರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮ ಗೌರವ ವಿಲ್ಲದವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ.ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡುವುದು. ಯಾರಿಂದಲೋ ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಂಚು ತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೊಂಡು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹವೇ ಅಷ್ಟು ಎಂದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕಾಗು ತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾದೀತು. ಕೊಟ್ಟವನು ಕೋಡಂಗಿ ಪಡೆದ ವನು ವೀರಭದ್ರ ಎಂದು ಸುಮ್ಮ ನಾಗುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿ ತರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರು ಮೂಲೆ ಕೂಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗೆ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮನುಷ್ಯ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದೀತು? ಇಂತಹ ವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ.

-ಸು.ತ. ರಾಮೇಗೌಡ

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  • ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ/ತಿಳಿಸಿ.

Recent news in karnataka »

ನಾಟಿ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ೨೧ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರು, ಎಚ್ಚೆತ್ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ
ನಾಟಿ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ೨೧ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕರು, ಎಚ್ಚೆತ್ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ನಗರದ ಸಾತನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಂಪೋ (ಕೆಎ೧೩-ಸಿ

ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ‌ ನಡುವೆ ಕಗ್ಗೊಲೆ
ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ‌ ನಡುವೆ ಕಗ್ಗೊಲೆ

ಪಾಂಡವಪುರ: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಧೀರ

ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

೨೦೧೯/೨೦ ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಲು ರಾಮನಗರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ

ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ
ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ

(ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರಿಂದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಗುಂಡಿಗಳ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಲಾ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಎಂಭತ್ತನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ೨೦

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ನೋಟೀಸ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ನೋಟೀಸ್

ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ನೋಟೀಸ್‌ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ರೊಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

 ಅತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸಾಲ

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ, ಲಾವಣಿಗೊಂದು ಸಹಕ್ಕಾರಕೊಂದು
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ, ಲಾವಣಿಗೊಂದು ಸಹಕ್ಕಾರಕೊಂದು

ಅರವತ್ಮೂರನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾವಣಿ ಹಾಡುಗಾರ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ನಟರಾದ ಮಳೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡರಿಗೆ ಸಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾ

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ರಾಜ್ಯದ

ನಿನ್ನೆಯಿಂದಾದ ಸಾವಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ
ನಿನ್ನೆಯಿಂದಾದ ಸಾವಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ

ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಸಾವಿನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ, ಎದೆ ಬಡಿದು‌ ಅತ್ತು‌ ಬಿಡಲೇ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅವರಾರು ನೆಂಟರಿಸ್ಟರಲ್ಲಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೂ ಅಲ್ಲಾ,
ಆದರೂ ಮನ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳಗ

 ಹೆಗ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆದಿಶ್ರೀ ಜತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ ದೇವೇಗೌಡ
 ಹೆಗ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆದಿಶ್ರೀ ಜತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ ದೇವೇಗೌಡ

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಮಂದಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ

Top Stories »  


Top ↑